Ännu en strandning

inträffade i går utanför Rone, i det att engelska ångaren Whitehead, mätande 744 registerton, grundstötte. Ångaren var med last af hafre och linfrökakor pa väg från Riga till Dublin, och har i e. m. tagits flott af Poseidon. Den gvarligger ännu på Rone redd, men kommer troligen att inbogseras till Slite.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *