Ångfartyget Klintehamn

har under sin senaste tur till Stockholm ej legat i lugn och ro gvar i hufvudstaden. I måndags morgse kl. 1/2 4 afgick nämligen ångaren till Sandhamn för att inlasta 500 tunnor sill från derstädes infrusna ångaren Augusta från Bergen, hvilken låg i 7-8 tums is och ej utan fara för nåten kunde fortsätta resan. Kl. 1/2 4 var inlastningen verkstäld. Augusta vände derefter och inkom i morgse vid 3-tiden till Visby, hvarest den nu ligger förtöjd i yttre hamnen. Här komma att aflastas 200 tunnor sill och sedan intagas last af spanmål för konsul Björkander.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *