Auktion.

På begäran af sysslomannen i bagaren C. G. Broströms konkursmassa, kommer offentlig auktion för nämda massas räkning att hållas i Broströmska huset i närheten af S:t Nikolai ruin tisdagen den 10 Januari från kl. 10 f.m., hvarvid till den högstbjudande försäljas en mängd bemälda massa tillhöriga lösöreeffekter och deribland något kryddvaror, hvarjehanda bageriinventarier, 2 st. kilogramvågar, 2:ne decimalvågar, åtskilliga vigler, ett bodiarede, en dragkärra, en hop träkärl och andra träsaker, diverse glas och porslin, åtskilliga möbler, såsom bord, stolar, sängar, speglar, ur, Inflor m. m. diverse sängkläder, koppar och jernsaker, 2:ne assuransaprutor, en kikare, en revolver och en pistol, en arbetsvagn, ett parti tomsäckar, jämte mera annat, som icke här sä noga kan uppräknas; och lemnas åt betrodde köpare 2 månaders anstånd.
Visby den 2 Januari 1888.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *