Folkmängden i Visby

har under år 1878 ökats med 142 personer och uppgår nu till 6,985 personer. Ökningen är att söka uti inflyttade, som med 194 öfverstiga utflyttade. Skarlakansfeberepidemiens härjningar ha betydligt höjt de dödes siffra, hvilken med 52 öfverstiger de föddes.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Januari 1879
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *