Passagerarelista.

Med THJELVAR från Norrköping via Nynäshamn 10 april: Överstelöjtnant Hellgren, Dir. Bergman med fru, not. Ljungholm, grossh. Carlsson, dokt. Hedström, dir. Harfelt, maskinist Nyman, hrr Jacobsson, Smitterlöf, Nilsson, Hage, Risberg, Gatt, Pettersson, Svensson, Nilsson (2 pl.), fru Börjesson, frknr Gistedt, Johansson, Lindström, Danielsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1920
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *