Med anledning av biskop

von Schéeles frånfälle har domkapitlet påbjudit, att i morgon efter slutad gudstjänst i varje pastorat, där så lämpligen låter sig göra, ringning skall ske under en halv timmes tid.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1920
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *