Staden köper hus.

Drätselkammaren hemställer hos stadsfullmäktige, att fullmäktige måtte besluta att för stadens räkning inköpa fastigheten n:r 5 i Strandrotens 3:dje kvarter för en köpeskilling av 16,000 kronor samt uppdraga åt drätselkammaren att för köpeskillingens gäldande upptaga tillfälligt lån å samma belopp.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1920
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *