Värdefull lösöreauktion vid Hakuse i Björke.

I anledning av egendomens försäljning låter lantbr. O. Hägg, Hakuse i Björke, måndagen den 12 april kl. 10 f. m, genom offentlig auktion försälja sina värdefulla yttre inventarier bestående av:
Kreatur: 3 st, utmärkta arbetshästar, 1 unghäst, 1 par kraftiga dragoxar, 7 st, goda mjölkkor, 5 st. ungnöt därav två dräktiga kvigor, 7 st, får, 2 st. svin och flera stycken höns.
Maskiner, Kör-, Åkerredskap m. m.: 1 lokomobil och trösk med kullager ”Munktells” nästan ny, 1 självbindare, 1 självavläggare, 1 slåtter- och 1 radsåningsma- skin, 1 hästrätsa, 1 hackelse- o. 1 rottruktskärningsmaskin, 1 kakkross, ringvält, vänd-, skum- och spetsplogar rak-och krokpinnharvar, tallriks- och lättharv 90 piun., 2 st. lastvagnar, 3 st, arbetsvagnar, 1 vinkelaxelkärra, 3 par arbetskälkar, 1 släde, I kälkrack, 3 par selar därav ett par bättre, 3 st. enbetsselar, 1 rensningsvied, hästhackor, sättare, vrång- och foderhäckar. 1 större vattentunna, 1 decimalvåg med vikter, tjuderkättingar, div, handredskap, ämnesvirke m, m., 1 parti potatis och foderbetor.
Inre Lösöre: såsom sängar, soffor, bord, stolar, skänkar, 1 stormangel, 1 separator m. m.
Betalningsanstand lämnas godkände inropare till den 1 nästk. september, andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 30 mars 1920.
Karl Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *