Fastighetsauktion

förrättas onsdagen den 14 inst. april kl 1 p. d. vid Kvie i Lojsta, då Viktor Larsson därstädes låter försälja 5/612 mtl Kvie, som utgöres av omkr. 4 tnld. förstklassig åker med man- och ladugårdsbyggnader samt trädgård med 60 st. fruktträd, samt 5/512 mtl Maldes i Stånga belägen i närheten av Mariedal och utgöres av omkr. 10 tnld inhtgnad betesmark med växande skog. Fastigheterna säljas först var för sig och sedan tillsammans med förbehåll av prövningsrätt. Betalnings- och övriga villkor tillkännagivas vid auktionens början.
Lojsta den 27 mars 1920.
J. NIKLASSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *