Tack.

Till lärarne och lärarinnorna vid Gotlands folk- och småskolor, vilka för min hustru och mig anordnat en oförgätlig avskedsfest och till mig överlämnat en dyrbar gåva, som alltid kommer att av mig bevaras i det käraste minne, till Visby frisinnade förening, som hedrat mig med en så, angenäm festlig tillställning samt slutligen till alla och envar, som nu vid avskedet från Gotland visat för mig så kära prov på vänlighet, leder jag att på detta sätt, då det för mig är omöjligt att nå var och en personligen, få framföra mitt lika vördsamma som hjärtliga tack.
Visby den 7 april 1920.
E. Moberger.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 April 1920
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *