Turtabell

Turtabell för ångfartygsaktiebolaget Gotlands ångbåtar.

Ångf. Hansa och Polhem lägga till vid Blasieholmen; Gotland vid Riddarholmen.
Fartygens afgångstimmar äro:
Från Stockholm: Polhem kl. 10 f. m.; övriga ångare kl. 3 o. m.; från Nynäshamn kl. 11,16 e. m.; med anslutning till bantåg från Stockholms C. kl. 9,30 e. m.; från Kalmar kl. 9,15 e. m. och från Norrköping kl. 2 e. m.
från Visby till Nynäshamn kl, 9 e. m. med anslutning till tåg, som afgår från ångarnes tilläggsplats i Nynäshamn vardagar kl. 7,35 f. m. och sön- och helgdagar kl. 7,20 f. m. med ankomst till Stockholms C. kl. 9,30 f. m. Visby till Stockholm, Norrköping ock Kalmar kl. 9 e. m.
De ångare, som uppgå till Stockholm via Nynäs, fortsätta från Nynäshamn ångaren Hansa och Gotland kl. 7,15 f. m. och Polhem kl. 6,30 f. m.
Obs.! I Visby emottages fraktgods endast till kl. 3 e. m. och Il- och paketgods till kl. 5 e. m. å övriga platser skal dylikt gods vara avlämnat senast 2 timmar före don annonserade avgångstiden
Resgods emottages i resgodsexpeditionen mellan 5-8 e. m. och skall vid resgodsets avlämnande personbiljetten ovilkorligen företes, ävensom poletteringsbiljett lösas samt eventuell överviktsavgift erläggas. Efter nämda tid fbr endast handbagage föras ombord. Bolaget ansvanar endast för sådant resgods för hvilket resgodssedel blifvit löst.
Biljetter säljas och närmare underrättelser meddelas af ångfartygenskommissionärer:
STOCKHOLM: A.B. W. Larka för ångf. Hansa och Thjelvar; Redborg Strindberg för öfriga ångare.
NORRKÖPING: Aktiebot. P. Jansson & C:o, KALMAR: Sveabolagets ångbåtskontor samt
FISBYÅ Bolagets kontor, som hålles öppet: hvarda,ar kl. 8 f. m.-7 e, m. och sön- och helgdagar kl, 10-11 f. m. Rikstelefoner: För godstrafiken n:r 13, för passageraretrafiken n;r 145.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *