Från sjön.

— Danska skonerten »Laura» från Vele strandade på långfredagens morgon 11. 6 vid skäret Nötholmen öster om Vrångö på resa från Lysekil till Fredeicia ned makadamsten. Skonerten befann sig under kryssning söderöver. På sjökortet står djupet på den plats, där fartyget törnade, angivet med 6 meter, medan det i verkligheten endast är 2 meter, vilket var orsak till att fartyget ej vände tidigare. Fartyget kom på e. m. vid 4-tiden flott, sedan 2 ton av lasten kastats, och kunde till synes oskadat fortsätta resan.
— Den nordväst om Måholmens fyr sjunkna danska barken »Albert Höök» har i dagarna undersökts av Svitzerångaron »Swawa» för att utröna, om den kan bärgas. Fartyget har sjunkit ned 6 fot i gyttjan. Riggen står kvar synlig ovan vattnet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 April 1920
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *