Silfverbröllop.

Sistlidna onsdag den 2 dennes firade handlanden hr H. C. Wallér och fru Hulda Wallér, född Engström, sitt silfverbröllop, dervid hr landshöfdingen grefve Horn med grefvinna, hr biskopen doktor Anjou m. fl. hedrade högtidligheten med sin närvaro. Under festen ankom lyckönskningstelegram ifrån h. k. h. prinsessan Eugenie
samt ifrån hr landshöfdingen Gyllenram till brudparet. Herr Wallér öfverlemnade åt stadskaplanen en summa penningar att, efter hans bepröfvande, utdelas bland de fattiga.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 December 1874
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *