Skämdt oxkött.

Under denna rubrik berättade vi för kort tid sedan att bonden Lars Mårtensson i Norrgårda i Sproge gjort sig skyldig till förseelsen att å stora torget härstädes utbjuda skämdt oxkött. Vi kunna nu tillägga, att polisen vunnit upplysning om, att köttpartiet var efter ett sjelfdödt kreatur och att bonden är lagligen åtalad för sitt fula knep. Vi hoppas också, att rådhusrätten, andra till helsosam varnagel, straffar Mårtensson det strängaste lag medgifver äfvensom vi vilja tro att polisen med samma raskhet som denna gång skall se upp med försäljare af från landet inkomna lifsförnödenheter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 December 1874
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *