Vid Jägaregillets sammankomst

den 1 d:s skedde följande val till be styrelse för kommande året: v. ordförande: major C. Hüttling (omvald); v. ordförandens suppleanter: landssekreter J. Hambraeus och öfverste löjtnant af Chapman (nyvalda), rustmästare: kapten H. Lindström (omvald), kassaförvaltare: kapten N. Törnqvist (omvald), sekreterare: filosofie doktor L. Kohnodin (nyvald). Ledamöter: löjtnant H. Hedenblad (omvald), jägmästare J. O. Sylvan (nyvald), styckjunkare J. Wisselgren (nyvald), löjtnant K. Regnell (omvald), repslagare J. Krysell (nyvald). Revisorer kaptenerne G. Åberg och E. A. Hallenherg samt filosofie doktor G. F. Hallenberg. Revisors suppdeant: filosofie doktor O. Klintberg.
Ordförande är alltid militärbefälhafvaren på Gotland.
Skjutning om jägaregillets medalj kommer nästk. år ega rum.
Enligt motion af styckjunkaren Wisselgren beslöt gillet af öfverlemna till styrelsen bestämmandet af skjutning på rörligt föremål i stället för den några år företagits skjutningen på fågel.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 December 1874
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *