Enligt anmälan

från härvarande Tullkammare har i denna månad å stranden af Westergarnsholm bergats och ilandförts;
En mindre, jernbeslagen, blåmålad koffert, som vid öppnandet befunnits innehålla:
1 parti förskämda matvaror, bestående af bröd, smör, ost och kött;
1 st. plånbok af skinn med inneliggande 50 rdr i sedlar, utgifna af Norrköpings, Smålands och Östergöthlands enskilda banker;
1 st portmonnaie med 2 Rdr af Riksbankens sedlar och 1 Rdr 13 öre i silfver- och kopparmynt;
2 st. fickur i foder af messing;
1 st. fäll- och 1 st. bordsknif;
1 st. smörask af trä, märkt J J S;
1 st. mindre skål af bleckplåt;
1 st. kam af ben och
1 st. svart filthatt; hvilket härmedelst kungöres, för det i 185 § af Sjölagen den 23 Februari 1864 antydda ändamål.
Wisby Landskansli d. 23 Nov. 1874.
RUD. HORN.
Johan Hambraeus.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 December 1874
N:r 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *