Gotlandstjufvarne,

Hjert och Tector, hafva nu, enligt från Stockholm ingånget telegram, bekänt att de föröfvat en mängd stölder här på ön, äfvensom att de verkställt det af oss förr omnända mordet på ingeniören Upmark och hans körsven. I nästa nummer skola vi härom meddela våra läsare närmare underrättelser.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 December 1874
N:r 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *