Gotland.

I Kansas, en af norra Amerikas vestra stater, finnes ett samhälle med namnet Gotland, grundlagdt af en ifrån Sverige öfverflyttad militär, f. d. kapten vid ett svenskt regemente. Med flit och omtanke har han uppodlat det af honom inköpta jordområde, som består af vid pass 200 tunnland i den yppersta trakt, der sockerröret växer, och att den vid hans ankomst oupptagna jorden omkring hans koloni är bebodd af senare ankomna nybyggare. Trakten kallade han \”Gotland\”, och denna benämning är nu officiel för hela den nya kommunen, som åt sig uppfört både kyrka och skolhus. Bland de svenska nybyggare, som tillkommit och som utgöra flertalet, finnes många gotländingar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 November 1874
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *