Generalpoststyrelsen

fäster i utfärdadt cirkulär allmänhetens uppmärksamhet på, att reqvisition af tidningar för nästa år bör å närmaste postanstalt göras före den 25 nästkommande december, emedan postverket ej kan ansvara lär, att sednare tillkomna prenumeranter få sina exemplar med de första posterna på nyåret. — För egen del tillåta vi oss uppmana alla de å landet boende, som tör nästa år ämna hålla denna tidning, att prenumera på närmaste postanstalt i st. för direkte hos redaktionen; åtskilliga ömsesidiga obehag kunna derigenom undvikas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 November 1874
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *