Stiftsnyheter.

Inom fatalietiden hafva såsom sökande till den lediga komministersbefattningen i Wisby stads- och landsförsamlingar sig anmält: läroverksadjunkten, d:r O. Öfverberg samt v. pastorerna Fredrik Bergman och Axel Lyth.
I onsdags upprättades af domkapitlet förslag till ifrågavarande befattning och uppfördes derå i 1:sta rummet: läroverksadjunkten d:r O. Öfverberg, i 2:dra rummet: v. pastorn Fredrik Bergman, i 3:dje rummet v. pastorn Axel Lyth. S. d. till Östergarns pastorat: i 2:dra rummet: komminister J. N. Kalström i 3:dje rummet v. pastorn Oscar Karlström.
I 1:sta rummet till nämde pastorat hade förut blifvit uppförd v. pastorn J. L. Ehrenström.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 November 1874
N:r 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *