Medelst offentlig Auktion,

som förrätta vid Snoder i Sproge socken Torsdagen den 5 nästk. November från kl. 10 f. m., låter undertecknad för vederbörandes räkning försälja dels vraket efter utanför nämnde socken förolyckade Finska skonerten ”Netunus”, som varit förd af Capitaine J. O. Grönros, dels 47 tunnor sjöskadad Sill samt ett part skeppsproviant. Betalningen erlägge i kontant.
Wisby den 27 Oktober 1874.
John E. Stare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Oktober 1874
N:r 86

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *