Auktion i Wiklau.

I anseende till utredning i boet efter aflidne Husbonden Lars Timgren Orleifs i Wiklau kommer medelst offentlig auktion derstädes thorsOagen den 29 uti denna månad och om icke allt medhinner äfven följande dag från kl. 10 f. m., till den högstbjudande att försäljas all boet tillhörig lösegendom bestående af husgeråd, utaf silfver, koppar, malm, bleck, porslin, glas och jernsaker deribland flera inmurade grytor; möbler: såsom bord, stolar, en byrå, slingställen, soffor, en skänk, en väggklocka; redskap beslående af res- och arbetsvagnar, res- och arbetskälkar, vind- och spetsplogar, vrång och foderhäckar, en mullfösa, jern- och träpinnharfvar, en kornvält, en sladd, en myllharf, svenglar och selar; kreatur: Hästar, oxar, kor, ungnöt, svin och lam; smedje- och snickareverktygen vindmaskin ett tröskverk, en vädervalk, en nedtagen hästqvarn, en välstol, beredt läder, valkadt vadmal, träkärl, sängkläder m. m. annat, som icke här är uppräknadt. Vid samma tillfälle försäljas äfven efterlemnade gångkläder m. m., deribland en sabel och sergeants-uniform efter aflidna husbonde-sönerna Lars och Oscar Timgren samt husbonde dottren Laura Timgren. Anstånd med betalningen för godkände köpare till den 1:sta Augusti nästa år.
Fohle d. 21 oktober 1874.
Per Larsson, Lilla Fohle.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Oktober 1874
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *