Auktion i Ahla.

Tisdagen den 28:de i innevarande månad kl. 12 på dagen låter husbonden J. N. Johansson medelst offentlig auktion, som å stället förrättas, försläja sin egande hemmansdel 5/128 mantal Botvalde i Ahla socken med åbyggnader och
växande gröda att genast tillträda; blifvande villkoren vid auktionstilltället närmare tillkännagifna: dock bör köparen vara beredd att å köpeskillingen genast erlägga 100 kr.
Kräklingbo den 20 Oktober 1874.
CARL. NORDAHL.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Oktober 1874
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *