Arfvingarne efter aflidne

jordegaren Jöns Svensson Linhatte i Wall låta medelst auktion, som förrättas å stället Lördagen den 17 dennes från kl. ett på dagen, försälja dels en med manbyggnad, ladugårdshus och källare försedd, från Linhatte hemman för all tid afsöndrad, jordlägenhet, om 25,39 qv. Reivar, dels ock lösöreboet bestående af koppar, jern- och träsaker, något möbler och sängkläder, diverse åkerbruksredskap samt en ko, några lam, svin och gäss. Fastigheten med byggnader får genast tillträdas och lemnas åt säkre köpare 3:ne månaders betalningsanstånd.
Endre den 7 Okt. 1874.
Efter anmodan
L. N. ENDERBERG.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Oktober 1874
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *