Genom öppen och frivillig Auktion,

som förrättas torsdagen den 8 oktober kl. 10 f. m., låter skepparen C. F. Franzén till den mestbjudande försälja, att genast tillträdas, 1/8:dels hemmas Källstäde i Lärbro, bestående af Åbyggnader i godt skick, samt cirka 12 tnnland bränd jord, med derå ut sådda 3 tunnor höstsäd, äfvensom 8 tunland äng och 30 tunland hag och betesmark. Egendomen har skog till husbehof jemte myr med god bränntorf. I händelse af egendomens försäljning utbjudes samtidigt en del lösören, hvilka nu ej så noga kunna specificeras. Köpevilkoren m. m. bestämmas vid Auktioustillfället.
Bande i Lärbro d. 1. Oktober 1874.
A. Engelund.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Oktober 1874
N:r 78

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *