Förordnande.

Kongl. Svea hofrätt har, med anledning af häradshöfdingen A. L. v. Strussenfeltz ansökning och i anseende till hans hinder och jäf, förordnat e. o. notarien Johan Albert Hultgren att såsom särskild ordförande i Gotlands norra härads rätt d. 6 innevarande oktober i laga ordning handlägga ett vid häradsrätten anhängigt, till nämnde dag uppskjutet mål, samt med handläggningen af berörde mål fortfara till dess detsamma blifvit med slut afhulpet eller annan ojäfvig domare såsom ordförande i häradsrätten inträdt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Oktober 1874
N:r 78

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *