Gåfvor till Gotlands Fornsal.

(se Gotlands Tidning n:o 69 och 71).
Fabrikör N. Holmberg: Timstens-tafla af grussten (Eeicvs Fiellström, 1711).
Jungfru Johanna Måhlbäck: Bind-mössa af siden, blå.
Hr Ludv. Herlitz: Driks-stånka, af 2 1/2 kannors rymd. Kött bila.
Fru Ulla Herlitz, f. Ljungberg: Klädning af gaz, hvit (med bord af tambur söm). Klapp-trä, snidadt (1823).
Dokt. O. Rosman: Ett Klavér.
Löjtn. C. A. A. Aspegren: 2:ne Pikar (fordom i bruk vid Gotl. Nat.-Beväring).
Fru Mat. Weström, f. Sturtzenbecker: 4 st. Solfjädrar. Nål-hus i form af en bok (G. E. G. 1812). Skrin af papp (C. M. N. 1813). Silhouett af C. M. N. 1812), klippt af en Blind.
Fiskaren C. Chemnitz: Ljusstake af jern (med två pipor). Skörask. Rak-låda. Låda, snidad. Tratt af bleck. Knifslida.
Mamsell A. C. Hoffman: Rifjärn at bleck, rundt, tredubbelt. Nåldyna. Fruntimmers-hatt, brukad för omkring 40 år sedan.

Af en onämnd:
F. d. Bryggare-Lagets. Ämbets låda. Välkomst af tenn, och Penning.pung samt en mängd dithörande handl., af hvilka de äldsta äro af 1668.

Af en onämnd:
Bind-mössa, svart — (I framtiden): Tafla, liten, föreställande en Dam i gammaldags drägt.

Stud. Axel Kolmodin:
Lås af jern; Sten-yxa, liten, och Nyckel af jern (gammalt jordagods, hittadt vid Risungs i Rute). Köpe- och Faste Bref af pergament (1745).
Intendenten P. A. Säve:
Porträtt i olja af Brita Strachoun, 1690 g. m. handl. rådm. L. Lange d. ä. (måladt 1733 af Edv. Orm.) Medaljon-Porträtt på elfenben af d. v. löjt. vid K. Sawolax jägare-regemente Gust. Abr. Andersin (uti Regementets uniform, 1808).
Tafla i olja (Kristi Födelse) på koppar.
Tafla-ram, snidad (med aquarell af S. Nicolai ödekyrka, interiör). Plafond-tafla (i taket från rådman Lars Säves hus) i olja omkr. 5 aln. lång, förestälande hans frieri. Finger-ring af guld, fornåldrig, liten, dubbel och ciselerad med små rosetter. Finger-ring af guld, med röd sten: ett altare med brinnande ljus i stake, INSERVIENDO TERITUR. Spänne af silfven (halfva) af ett hjerta inom en krans utaf sex rosor.
Matsked af silfver, kort (med tulpan i botten). Pokal glas, slipadt FABIAN STRÖM. 2:ne Vin glas (med L. S. = Lars Säve.) 4 st. Glasmålade Fönster af 1600 och 1601, föreställande: Syndafallet, Isaks offer, Jesu dop samt en Riddare och en jungfru. 2:ne Glasmålade Fönster, det era med en Björn i vapnet och det andra Jacob vid himlastegen. Glasmåladt Fönster (Kristushufvud, Englar, m. m. och årtalet 1346). Glasmåladt Fönster (en man med pil i handen: P. IOVIN, 1686). Glasmålarn Fönster med ornamenter (men utan målning i midten). Glasruta (Ryttare, 1683). Må-ladt brändt glas, tjockt (fragment). Tafla af eke (fragment) snidadt skilderi af Evangelisterna, m. m. (1631). Hörnskåp, litet med fristående pelare på skänken. Hörnskåp, snidadt (öfre delen). Bord med spiralfötter och träskifva. Bord med ornerad kantlist sand griffeltafla (söndrig). Konsol-bord med fot i bladform. 2:ne Stolar med rottingsflätning i ryggstyckena. Stol med spiralfötter, m. m., hög i sätet och låg i ryggen. Ländstol, snidad, stor (skadad). Spegel, fyrkantig, snidad i blommor. Spegel med förgyld ram, snidad i löfverk. Skrin af eke, fyrkantigt, snidadt i rosetter. Skrin, långt snidadt i rosetter. Skrin med listverk (och sluttande lock). Skrin (med sluttande lock), snidadt med basun-englar, Rättvisan, Hoppet och W. H. D. Skrin, litet, med kupigt lock (1659 PHB). Kista af eke, i upphöjdt snideri föreställande K. Ahasverus och Esther, samt med omskrift. Taflett med svarfvade kolonner. 2:ne, Ljusstakar af mesring och med åttkantiga fötter. Ljusstake af brons och med rund fot, graverad i bladverk, 2:ne Ljusstakar af messing med spiral-kolonner och öfverplåt. Ljusstake af (erg-grön) brons, rund, på tre fötter. 2:ne Ljusstakar af (erg-grön) malm (i skapnad af grodor). Slag-ur med hjulverk af trä och draf utaf horn. Snus-dosa af trä, svarfvad i cirkelform. Tobaks-pipa, kolossal, hel af horn. Tobaks-pung af silke, sydd med hvita perlor (1815). Hirsch-fängare med fäste af messing. Väder-leks-visare af trä. Väderleks-visare af glas. Kapitel af kalksten, åttkantigt (smalare uppåt), erneradt med fyra hufvuden, m. m. 4 st. Sten-kulor (kastkroppar), funna uti Wisby hamn.
Fru A. L. Säve, f. Holmström:
Toilett-spagel, förgyld och öfverst med klock ficka 2:ne Dynor af gobelin (två englar med palmer i händerna), enligt sägen klosterarbete och som funnits på Wisborgs slott. Sax, liten, med öglorna af messing, ornerade. Bordställ af postlin (för frukter). 2:ne Urnor af postlin, höga och smala. Spinn-rock, ornerad samt med lössvarfvade ringar (å ståndare, fötter, o. s. v.) Märk duk (af A. L. H.), 1816.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 September 1874
N:r 77

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *