Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten den 14 Sept.
Stadsfiskalen hade instämt skomakaren Wiherg och ogifta Johanna Wallander för otalig ölförsäljning, dels å nätterna, dels under Gudstjenst å söndagerna. Wiherg, närvarande, medgaf, att ölförsälining egt rum, dock icke om nätterna eller under Gudstjensttid å söndagarna, i hans hus, och att denna ölförsäljning föreståtts af Johanna Wallander; men trodde, att rättigheten till ölförsäljningen hvilken förre egaren af huset utverkat sig, åtföljde huset och att han derföre, såsom numera egare af detsamma var i sin goda rätt, då han utökade ölförsäljning. Som Wallander, ehuru kallad, icke infunnit sig uppsköts målet till d. 28 sept., för hennes hörande.

För medelst sparkningar m. m. mot Johan Andersson, Hejdungs i Hejdeby söndagen d. 2 aug. ute å södra byrummet föröfvade våld, dömdes muraren Carl Rosenlund att böta 15 kronor.

För olofligt betande å stadens mark (norra och södra byrummet) fäldes af Rådhusrätten, uppå åtal af stadsfiskalen nedannämda personer:
Åkaren Hultberg att böta 5 kronor, Bagaren J. G. Kalqvist att böta 10 kr., arb.-hustrun Cathar. Hemström att böta 10 kr., samt att hvardera erlägga protokollslösen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 September 1874
N:r 74

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *