Marknaden

härstädes har försiggått under hällande regn, men under tillopp af rätt många landtboar. De nämnvärdaste omsättningarna torde hafva skett på ölstugorna, utan att dock några allvarsammare oordningar förekommit. I öfrigt har marknaden som vanligt illustrerats af panoramor, ”lyckans stjerna” och dylika herrligheter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 September 1874
N:r 74

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *