Lönande hemarbete

för qvinnor och barn, är rubriken på en annons, som återfinnes på annat ställe i bladet. Vi rekommendera denna annons till behjertande af såväl alla fattiga, som och kommanalstyrelserna på ön. ”Fåfäng gå lärer mycket ondt”, heter det, och hvad särskildt stadens fattiga barn beträffar, så synes dagligen ett rätt stort antal af dem sysslolösa stryka omkring på gatorna; hvad de derunder lära sig, det har på ett sorgligt sätt visat sig, i det många af dem redan stått tilltalade för till och med inbrottsstölder. Att ett dylikt ondt knappast kan förekommas i stora städer, är lätt förklarligt, men att det kan inträffa i mindre samhällen, är en i många hänseenden betecknande och framförallt beaktansvärd företeelse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 September 1874
N:r 74

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *