Lönande handarbete

för quinnor och barn!!
Vid Wisby Tändsticksfabrik finnes ständig arbetsförtjenst med att göra askar, hvartill fabriken lemuar askformar, klister och alla nödiga materialier, tillskurna och färdiga för sammanfogning; hvarförutan kostnadsfri undervisning i arbetet lemnas vid fabriken, då anmälan derom göres hos verkmästaren hr Emil Stenholm, med hvilken äfven de kommunalstyrelser på landet, som önska dylikt arbete för sina fattiga inom kommunerna, behagade träffa de derför nödiga öfverenskommelser.
Wisby i September 1874.
Styrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 September 1874
N:r 74

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *