Jemlikt stadgandet

i § 19 af den för Wisby Spritvaruförsäljnings-aktiebolag faststälda bolags-ordning kallas bolagets herrar aktie egare att thorsdagen den 11 nästkommande februari kl. 4 e. m. sammanträda till ordinarie bolagsstämma i källarmästar Borgs lokal här i staden (stads hotellet).
Wisby den 7 Januari 1875.
STYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Januari 1875
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *