Bidrag till underhåll av stadens ruiner.

Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien hade hos stadsfullmäktige hemställt, att stadsfullmäktige måtte för nästa år bevilja ett anslag av 6,000 kr. som bidrag till underhållsarbeten å stadens ruiner. I framställningen hänvisades till de stora belopp, som under de senaste åren nedlagts på detta område och att de sålunda utförda -arbetenas resultat skulle äventyras, därest desamma icke nu fullföljdes. Vidare hänvisades till, att man nu måste räkna med minskade bidrag från riksdagens sida för dessa ändamål. Framställningen remitterades till drätselkammaren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 oktober 1932
N:r 237

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *