Hansiseher Gesehichtsverein.

Stadsfullmäktige ha beslutat, att Visby stad, som förut i fem år tillhört Hansische Geschichtsverein, skall ytterligare under åren 1932-1936 kvarstå i nämda organisation och erlägga en ärlig. medlemsavgift av 100 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 oktober 1932
N:r 237

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *