Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 8 Okt.
I. O. G. T. hade i går afton anordnat ett offentligt möte i folkskolan härstädes inför en talrik publik. Före om nykterhetsarbetet godtemplarordens uppgifter
höllos av ombudsman Lennart Englund, Olsäter, och folkskollärare Ivar Larsson, Levide, och hr Englund berättade därjämte om Värmland. i anslutning till en rad baloptikonbilder. Vidare förekom unison sång musik till orgel och fiol.
Efter det offentliga mötets slut beslöto tio av de närvarande att återupptaga. godtemplararbetet härstädes, och intagning av de nya medlemmarna i orden verkställdes omedelbart. Nästa möte hålles söndagen den 16 kl. 1/2 3 e. m., då flera nya medlemmar väntas ansluta sig.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 oktober 1932
N:r 234

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *