Landsbygden. Etelhem.

ETELHEM, 6 okt.
Enlandstormskurs i k.-g.-skjutning har sedan en tid tillbaka pågått å skjutbanan härstädes.
Avslutning ägde rum i söndags med sista skolskjutningen på f. m. och fältskjutning på e. m., den senare i närvaro av överstelöjtnant Tillberg, som även förrättade prisutdelning i paviliongen.
I kursen, vars ledare var fänrik Engdahl I. 18, deltogo tio av gillets skyttar.
Från Södra Gotlands landstormslottor hade vi nöjet emottaga fyra st. trevliga pokaler, vilka, utgingo som pris i fältskjutningen, och vilja vi härmed till lottorna framföra vårt varma tack.
Kursdeltagarna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 oktober 1932
N:r 234

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *