Nationella ungdomsförbundet

höll i går afton ett talrikt besökt sammanträde i Gamla apoteket härstädes Vid sammanträdet lämnade ordföranden, disponent Arendt de Jounge, en redogörelse för vad styrelsen åtgjort dels under den gångna sommaren, dels också sedermera under valrörelsen. Därefter gav journalist Kl. G. Anderson en intressant framställning av de intryck, som han fått mottaga som deltagare i en av Nationella ungdomsförbundet anordnad studiekurs i Stöde under sommaren. I anslutning till denna redogörelse utspann sig också en mycket livlig diskussion. Efter förhandlingarnas avslutande förekom som vanligt samkväm med intagande av tesupé, varjämte fru Anna Lagergren-Norström medverkade med en del sångnummer, vilket livligt uppskattades.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 oktober 1932
N:r 234

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *