Vår gröna ö

— det lär Gotland det — presenterar D.N. i sitt söndagsnummer för i morgon såsom en provins, den där mycket väl skulle kunna klara sig som självständigt rike, en fristat om man så vill, ty landet är självförsörjande och har aktiv handelsbalans, ehuru det liksom moderlandet lider av arbetslöshet och jordbrukskris. Signaturen Benvenuto behandlar ämnet på tidningens sätt litet respektlöst men i stort sett roligt och vad data angår ganska korrekt. Artikeln grundar sig på en intervju med landshövding Rodhe, som alltså får svara för statistiken. För det illustrativa svarar tecknaren Liljeqvist, som gjort en rolig »syntetisk» teckning av ön och dess karaktär av tättbebyggd provins.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 oktober 1932
N:r 234

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *