Landsbygden. Vallstena.

VALLSTENA, 3 okt.
N. T. O. höll i lördags kväll offentlig fest i Vallstena skola inför fullsatt lokal. Sedan musiken spelat en marsch, hälsade folkskollärare Krantz, Vallstena, samtliga välkomna. Därefter fölide musik, deklamation samt sång av Heimdalskören. Talarstolen bestegs så av ordens ombudsman hr BE. Hammarsten som höll ett intressant och innehållsrikt föredrag om Nationaltemplarordens program. Talaren avtackades med hjärtliga applåder. På programmet förekom ytterligare musik, deklamation och sång av kören. Festen som var sligsnony lyckad avslöts med några ord distriktschefen hr Folke Engström. Etter festen bildades en ny lokalavdelning av N. T. O. med 22 chartermedlemmar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 oktober 1932
N:r 230

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *