Arbetslösheten i Rute socken.

Rute sockens arbetslöshetskommitté rapporterar till arbetslöshetskommissionen, att antalet anmälda arbetslösa vid senaste månadsskiftet uppgick till 55, därav 39 familjeförsörjare. Av de arbetslösa hade 41 ej kunnat beredas vare sig statlig eller kommunal arbetslöshetshjälp. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 oktober 1932
N:r 230

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *