Hamnavgifterna vid Herrvik.

Länsstyrelsen har till k. m:t inkommit med yttrande över väg- och vattenbyggnadsstyrelsens förslag till taxa å hamnavgifter vid Herrvika fiskehamn.
Taxan är med vissa smärre ändringar av samma lydelse som den den 15 febr. 1929 fastställda.
Länsstyrelsen förklarar sig intet ha att erinra mot taxeförslaget utom att fog synes förefinnas att tillmötesgå en hemställan av kommunalfullmäktige i Östergarn och fiskare vid Herrvik, att ett likställande i taxehänseende torde böra äga rum mellan Öppna segelbåtar (med högst 4,5 meters längd) och andra mindre båtar eller sumpar.
Även beträffande taxa för Gnisvärds. hamn har länsstyrelsen avgivit liknande yttrande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 oktober 1932
N:r 230

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *