Landsbygden. Ala.

ALA, 29 sept.
Ala skytteförening hade i lördags och söndags tävlingsskjutning om statspris jämte insatsskjutning. Skjutvädret var i synnerhet på söndagen mycket dåligt och några vidare träffresultat kunda sålunda ej heller uppnås.
I klass 4 och 3. 12 deltagare, blevo följande skyttar i nämd ordning främstasta pristagare:
A. Laurin för 76 poäng B. Pettersson, 70, H. Ringgren 70, Levin 69, C. Lyberg, 66 Fr. Laurin 63; i klass 2, 15 deltagare, A. Kviberg 98 poäng, E. Kahlström 90, G. Wiberg 77, EK Svensson 65, M. Åström 65, G. Buskas 62 och Hj. Larsson, 56: i klass 1. 9 deltagare, H. Alvengren 47 poäng, E. Levin 45, K. Lindqvist 45, Pettersson 43, H. Olsson 42, och A. Andersson 40 poäng; I rekrytklassen 6 deltagare, S. Buskas 50 poäng, Edv. Levin 50, E. Edmark 49 och H. Ahlby 48 poäng.
I insatsskjutningen mot 10 ringad tavla 10 skott. på 200 meters avstånd och fritt för alla skyttar blevo följande skyttar pristagare i nu nämd ordning: R. Levin, 94 poäng, A. Levin 89, E. Kahlström 88, E. Hellgren, 87, B. Pettersson 84, A. Laurin 84, C. Lyborg 82, och H. Ringgren 78 poäng.
Såväl i huvudskjutningen som i insatsskjutningen erhöllo de främsta pristagarne pokaler och de övriga penningpris.
På söndagskvällen samlades skyttarna jämte inbjudna damer i skyttepaviljongen, där prisen utdelades samt kaffe och
förfriskningar serverades, omväxlande med tal och sång. Tiden förflöt snart till fram emot den stora timmen då uppbrott skedde efter en i allo glad kväll.

Tre generationer vid valbordet.
Vid det senaste riksdagsmannavalet härstädes förekomi ett fall att tre generationer tillhörande samma släktled då utövade sin rösträtt. Personerna ifråga voro änkan Olivia Svensson, Botvatte, född 1842, hennes dotter hustrun Emelie Svensson, Bjerges, född 1866 och makarne Svenssons son, jordbruksarbetaren Carl Svensson, Bjerges, född 1902. 90-åringen, som infann sig i vallokalen samtidigt med sin dotter, syntes det oaktat ej vilja anlita hennes hjälp vid valet och blev därför av en närvarande tillfrågad om hon ej behövde någon hjälp, varpå han fick till svar: »Naj ja rajdar mi». Och det hade hon tydligen också gjort. Heder åt sådant medborgareintresse.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *