Undersökning av fornfynd i Hörsne.

Amanuensen Erik Flodérus, som på riksantikvariens uppdrag undersökt en skadad hällkista i Tidemanns i Hörsne socken, rapporterar, att hällkistan varit omgiven av ett jordblandat röse av 15 m:s diameter, vilket skadats troligen genom stentagning i äldre tider. Efter att ha rensat kistan, undersökte amanuens Flodérus innehållet, som ända ned till bottnen var helt omrört. Fynden utgjordes av skelettdelar till 4 å 6 individer, alla rubbade ur sitt ursprungliga läge en sländtrissa av en avsågad ledknapp och ett flintetycke. Efter undersökningen igenfylldas hällkistan ånyo. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 september 1932
N:r 218

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *