Undersökningen av det skadade fornminnet får anstå?

Riksantikvarien har has folkskolläraren A. Stengård i Burs förfrågat sig om undersökning av den å hemmansägaren V. Cedergren tillhörig mark vid Flors i Burs socken belägna av grustäkt skadade hällkistan utan större olägenhet kan anstå till nästa år. Fil. dr J. Nihlén, som fått i uppdrag att verkställa undersökningen har nämligen förklarat, att densamma icke utan större svårighet kan medhinnas i höst. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 september 1932
N:r 218

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *