Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet onsdagen den 12 oktober 1932 klockan 1 e. m. kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas den Viktor Jakobsson och hans hustru Emma Jakobsson tillhöriga fastigheten 22/1024 mantal Bringes Lilla 112 i Norrlanda socken.
Fastigheten, som är belägen söder om Bringes gårdar, omkring 2 km. från bygdevägen förbi Norrlanda kyrka och omkring 3 km. från nämnda kyrka, innehåller i ett skifte omkring 12 tunnland åker och omkring 4 tunnland hagmark.
Fastigheten är obebyggd.
Åkern utgöres av myrmark, medelgod mylla på bleke, samt ligger i vall. Hagmarken är bevuxen med dålig skog.
Fastigheten har saluvärderats till 700 kronor.
Den som har fordran, för vilken fastigheten häftar, eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 17 augusti 1932.
A. E. Rodhe.
O. G. Ihrfors.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 september 1932
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *