Nya fyrar i fem fiskelägen.

Lotskaptenen i Stockholm säger sig i yttrande till lotsstyrelsen intet ha att erinra mot en av fiskeriinstruktören Torsten Gustafsson i Visby gjord framställning om rätt att anordna fiskefyrar vid följande fiskelägen på Gotland, nämligen vid Lutterhorns fiskeläge i Fårö socken, Koviks fiskeläge i Sanda socken, Valborgsbodars fiskeläge i Fröjels socken, Marbodarnas fiskeläge i Havdhems socken och Hangreby fiskeläge i Gothems socken. Fyrarna skola hållas tända under tiden 1 augusti eller 1 september till 1 januari eller 1 februari de nätter, då fiskarena äro ute på fiske. (H. B)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *