Norra Lunds myrs dikningsföretag.

Lantbrukaren D. Johnsson, Ekeskogs i Hejde, anhåller hos lantbruksstyrelsen om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond till Norra Lunds myrs avdikningsföretag i Hejde, Guldrupe och Väte socknar. Hela kostnaden för företaget beräknas till 49,257 kr., varav själva torrläggningskostnaderna till 45,978 kr. Enligt de villkor, som f. n. gälla för erhållande av bidrag från statens avdikningsanslag ,och lån från statens avdikniagslånefond tord a ett bidrag av 42,30 procent av kostnaden och resten av densamma i lån kunna påräknas. Statens lantbruksingenjör G. Wadman, som finner att genomförande av företaget är av star betydelse för de därav berörda jordägarna, tillstyrker statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 17,710 kr. och lån med ett avrundat belopp av 21,880 kr.
Vid en jämförelse mellan jordförbättringen och kostnaderna för företaget i dess helhet har båtnaden genom detsamma uppskattats till 14,303 kr. (TT.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *