Landsbygden. Vänge.

VÄNGE, 17 sept.
En högtidlig jordfästning ägde i går rum å kyrkogården härstädes, då stoftet efter småskollärarinnan fru Elin Klintström vigdes till den sista vilan. Sedan psalmen 484: 1 sjungits, förrättade prosten E. Kahl jordfästningen och häll ett varmhjärtat griftetal. Officianten framhöll bl. a., att den hädangångna under 30 års tid tänat Vänge församling och under dessa år utfört ett välsignelsebringande arbete till församlingens fromma. Nit och redbarhet har präglat hennes gärning. Genom sitt självuppoffrande arbete för de små, sitt stilla och försynta väsen, har hon blivit allmänt uppskattad och omtyckt.
Vid griften förekom sång av skolbarnen. Sedan psalmen 593 sjungits, ägnades den hänsovna en rik blomstergärd. Prosten Kahl talade å Vänge skolråds vägnar och nedlade en krans. Bland mängden av kransar märktes Vidare en från Romakretsen av S. F.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *