Gotland förenas med Öland till ett revir?

I ett förslag till omreglering av reviren i Södra distriktet, föranlett av den nya ecklesiastika boställsordningens antagande och därav föranledd minskning i domänverkets arbetsuppgifter, ifrågasätter domänstyrelsen en sammanslagning av nuvarande Gotlands och Ölands revir till ett revir, benämt Ölands, ev. Gotlands revir. Sammanlagda arealen skogsmark och inägor av statsskogar inom det nya reviret uppskattas till omkring 14,800 hektar. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1932
N:r 213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *