Gjorda inrop

å följande af undertecknad hållne auctioner förfalla den 1:ste nästkommande September neml.: Auctionen den 8 April eller aflidne Jacob Sjöström vid Hintzer och den 2 April hos Christian Olossson Hintzer båda i Gothem; den 22 april och den 27 maj vid Gute i Bäl å potates och Rågmjöl; den 28 april i Fjerdingsman Timgrens i Othem sterbhus och den 15 april i Hejnum prestgård, äfvensom att auctioner efter aflidne kyrkovården Olof Bodin vid Boters i Hejnum den 5 mars, till betalning förfaller den 5 nästkommande sept., varder härmed tillkännagilvet; och antydas alla de, som gjort inrop å auctioner, att sina inrop betala neml.:
Tisdagen den 1:ste nästk. sept. kl. 3 e. m. här vid Graute auctiouerne i Hejnum pastorat.
Onsdagen den 2:dre i nämnde månad kl. 1 e. m. auctionerne inom Gothem socken å Magnhure i gästgifvaregård.
Fredagen den 4 i nämnde månad kl. 2 e. m. i Fjerdingsman Timgrens sterbhus och Lördagen den 5:te kl. 2 e. m. vid Boters i Hejnum. Vid underlåten liqvid verkställes genast lagsökning.
Hejnum den 25 Aug. 1874.
BERNH. BOLIN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *